14 stycznia - w ramach realizacji umowy na "Dostawę autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie" firma Autosan S.A. dostarczyła pierwszy z dwudziestu zamówionych autobusów Sancity M10LF.


Autobus Sancity M10LF

 7 lutego - w rzeszowskim Ratuszu została podpisana umowa z wykonawcą zadania „Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska”. Realizację wspomnianej inwestycji powierzono firmie Inżynieria Rzeszów S.A. za kwotę 63 279 810,00 zł.

Podpisanie umowy

• 28 marca - Gmina Miasto Rzeszów podpisała z konsorcjum firm Lider konsorcjum - ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Partner konsorcjum - Ingenieria IDOM Internacional S.A. z siedzibą w Madrycie, Partner konsorcjum - Collect Consulting S. A. z siedzibą w Katowicach umowę na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Inżyniera kontraktu dla Projektu)”. Wartość zawartego kontraktu wynosi 4 612 500,00 zł brutto. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Inżyniera Kontraktu dla Projektu) polegające na zarządzaniu projektem pn.: „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, w tym realizacją zadań wynikających z obowiązków Gminy Miasto Rzeszów związanych z współfinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej (między innymi: działania informacyjno – promocyjne, rozliczanie i sprawozdawczość) oraz pełnienie nadzoru nad realizacją projektowych zadań inwestycyjnych.

 24 kwietnia – zakończone zostały prace nad Systemem Identyfikacji Wizualnej Komunikacji Miejskiej Rzeszowa. SIWKMR to zbiór zasad określających m.in. symbolikę i kolorystykę komunikacji miejskiej, których stosowanie pozwala na wyróżnienie komunikacji miejskiej.

•  6 maja  – rozpoczęły się prace budowlane na Al. Rejtana.Umowa z wykonawcą, firmą Skanska podpisana została 27 września 2012 roku na wartość blisko 27 mln PLN. Wykonawca opracował już niezbędną dokumentację projektową, uzyskał wymagane decyzje, na podstawie których na przełomie kwietnia i maja 2013 roku rozpoczął prace budowlane obejmujące odcinek drogi o długości 2,247 km.

• 20 maja - w ramach realizacji umowy na "Dostawę autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie" firma EVO Bus Sp. z o.o. dostarczyła pierwszy z 30 nowo zakupionych autobusów Mercedes Benz 628 Citaro zasilanych gazem ziemnym (CNG).

14 czerwca - Gmina Miasto Rzeszów podpisała umowę z hiszpańską firmą Aeronaval de Construcciones e Instalaciones (ACISA),  która zajmie się zaprojektowaniem i budową Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego (RIST). Wykonawca kontraktu, który w przetargu złożył najkorzystniejszą ofertę, zrealizuje go za kwotę 87 394 403,31 zł.


Podpisanie umowy

 14 sierpnia -  Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy do projektu. Decyzja stanowi ostatni element procedury zatwierdzania dofinansowania. W związku z tym Gmina Miasto Rzeszów uprawniona jest do otrzymania dofinansowania o łącznej wartości do 311 mln zł.

28 sierpnia – Gmina Miasto Rzeszów w XVII Edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2012” zdobyła nagrodę w kategorii „drogi i obiekty mostowe” za Rozbudowę ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego zrealizowaną w ramach projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic.

8 października – rozpoczęcie badań marketingowych użytkowników komunikacji miejskiej, których wyniki stanowić będą podstawę opracowania diagnostyczno-planistycznego, gdzie zostanie przedstawiona zoptymalizowana sieć połączeń rzeszowskiej komunikacji miejskiej.

Konferencja prasowa

24 września – zakończenie robót w ramach zadania „Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji miejskiej”


Przystanek przy ul. Kilara

25 października – Oficjalnie oddanie do użytku rozbudowanej ulicy Lubelskiej

październik – rozpoczęły się pierwsze roboty w ramach kontraktu „Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska”

Rozbiórka wiaduktu na ul. Warszawskiej

listopad – ruszyły prace przy przebudowie skrzyżowania al. Wincentego Witosa i ul. Wiktora

 19 grudnia – uroczyste oddanie do użytku rozbudowanej al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie