• 28 kwietnia – Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie odebrał ostatni autobus zakupiony w ramach kontraktu „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego”.
 

• maj – rozpoczęła się przebudowa skrzyżowań w ramach kontraktu „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu obwodnicy centrum w ciągu drogi krajowej nr 4” (Al. Witosa – Al. Batalionów Chłopskich – Al. Powstańców Warszawy – Al. Armii Krajowej) wraz z wykonaniem śluz autobusowych.


26 października – Uroczystość oddania do użytku zmodernizowanego odcinka z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz wiceministra infrastruktury i rozwoju Zbigniewa Rynasiewicza