• 31 maja – Umowny termin zakończenia realizacji Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego.

• 29 czerwca – Gmina Miasto Rzeszów złożyła wniosek o płatność końcową.

• 19-20 października – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński wraz z przedstawicielami Wydziału Pozyskiwania Funduszy UMRz wziął udział w IV Kongresie Transportu Publicznego. Tematyka tegorocznej edycji skupiła się wokół problematyki wykorzystania technologii w polskiej mobilności oraz roli mieszkańców w obszarze zurbanizowanym i organizacji transportu zbiorowego wokół niego. Podczas kongresu przedstawiciele Gminy Miasta Rzeszów zaprezentowali projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Przedstawiona prezentacja zrealizowanego projektu spotkała się ze sporym zainteresowaniem uczestników kongresu. Dla zainteresowanych prezentacja dostępna jest pod adresem: http://transport.erzeszow.pl/download/prezentacja_IV_kongres.pdf