"Pasy autobusowe w istniejących pasach drogowych".

- data podpisania umowy z wykonawca: czerwiec 2013 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację zadania: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.

Przeanalizowano główne ciągi komunikacyjne obciążone znacznym ruchem komunikacji zbiorowej i ruchem samochodowym. Jednym z głównych celów projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i ograniczanie ruchu samochodowego, co w perspektywie przyczyni się m.in. do znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. W tym kontekście uznano, że lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie istniejących jezdni w celu poprawy warunków przejazdu komunikacji zbiorowej niż dobudowa dodatkowych pasów autobusowych, które obok faktu, iż są to zabiegi kosztowne i trudne we wdrożeniu, przede wszystkim poprawiłyby warunki przejazdu samochodów indywidualnych, przenosząc autobusy z istniejącej części ulic na wydzielone pasy.

Analizie poddano następujące ciągi ulic:

Al. Piłsudskiego od Ronda Dmowskiego do ul. Targowej

Odcinek ten cechuje się największym natężeniem ruchu komunikacji publicznej i transportu indywidualnego w Rzeszowie. Zgodnie z powyższą zasadą w tej ulicy przewiduje się rozwiązanie z zakresu tzw. „uspokojenia ruchu”, czyli w tym wypadku wydzielenia pasa autobusowego kosztem jednego pasa dla ruchu samochodów – obecnie są po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Al. Cieplińskiego (odcinek południowy)

Jest to jedyny w Rzeszowie odcinek ulicy cechujący się dwoma jezdniami o trzech pasach ruchu każda. Ponadto jest to drugi pod względem obciążenia ruchem komunikacji publicznej odcinek ulic w Rzeszowie. W związku z tym, że dla istniejącego ruchu indywidualnego wystarczający byłby przekrój 2x2, zdecydowano się na wydzielenie bus-pasów w całym ciągu ulicy.

Ul. Lisa-Kuli

ul. Liska-Kuli stanowi przedłużenie al. Cieplińskiego, lecz w przekroju 1X4 pasy ruchu. Na zasadzie podobnej jak w Al.. Piłsudskiego przewidziano w tej ulicy rozwiązanie z zakresu tzw. „uspokojenia ruchu”, tj. wydzielenie pasa autobusowego kosztem jednego pasa dla ruchu samochodów. Ponadto niezbędne jest rozwiązanie w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską i zastosowanie „śluzy” na tym skrzyżowaniu (w kierunku placu Śreniawitów). W połączeniu z odpowiednim programem sygnalizacji zapewni to właściwą funkcjonalność systemu.

Ul. Dąbrowskiego do Al. Powstania Warszawskiego

Ze względu na duże natężenie ruchu samochodowego i konieczność poprawy warunków przejazdu transportu zbiorowego przyjęto rozwiązanie analogiczne jak w Al. Piłsudskiego, tj. wydzielenia pasa autobusowego kosztem jednego pasa dla ruchu samochodów.

Ul. Marszałkowska od ronda Dmowskiego do Ronda Jana Pawła II

Ze względu na duże natężenie ruchu samochodowego i konieczność poprawy warunków przejazdu transportu zbiorowego przyjęto rozwiązanie analogiczne jak w Al. Piłsudskiego, tj. wydzielenia pasa autobusowego kosztem jednego pasa dla ruchu samochodów.