"Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji miejskiej".

Okres realizacji:

- rozpoczęcie robót/data podpisania umowy z wykonawcą: grudzień 2012 r.

- opracowanie dokumentacji projektowej: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

- zakończenie robót: sierpień 2013 r.

- wykonanie umowy: wrzesień 2013 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację zadania: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.


W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta przebudowany zostanie lokalny układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zatoki oraz pętle autobusowe. W wyniku przeprowadzonych badań ruchu w komunikacji miejskiej oraz w wyniku obserwacji natężenia ruchu wszelkich pojazdów transportu publicznego dokonano identyfikacji przestanków, które ze względu na niedostateczną długość zatok przystankowych stawały się wąskimi gardłami w ruchu publicznych środków transportu, przy znacznym ruchu cechowały się złym stanem nawierzchni; zidentyfikowano również miejsca, w których celowe jest usytuowanie przystanków.  W rezultacie w projekcie przewidziano:

 

Budowę 3 nowych przystanków (utworzenie nowych zatok autobusowych):

1. Armii Krajowej Szpital

2. RARR Podpromie – do centrum

3. RARR Podpromie – z centrum

 

Rozbudowę 4 przystanków autobusowych (wydłużenie istniejących zatok autobusowych):

1. Lwowska Szpital – do centrum

2. Lwowska Szpital – z centrum

3. Niepodległości Pawilony – kier. Al. Armii Krajowej

4. Powstańców Warszawy / Kwiatkowskiego D.S (Tesco)

 

Rozbudowę 2 pętli autobusowych:

1. Matuszczaka WSK

2. Obrońców Poczty Gdańskiej.