ZADANIE ZAKOŃCZONE

"Rozbudowa ul. Podkarpackiej i Dąbrowskiego" od al. Powstańców Warszawy granicy miasta o łącznej długości 1,692 km wraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Okres realizacji:

- rozpoczęcie robót/data podpisania umowy z wykonawcą: wrzesień 2011 r.

- zakończenie robót: wrzesień 2012 r.

- wykonanie umowy: październik 2012 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację zadania: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.

 

Prace nad rozbudową ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego dobiegły już końca. Objęły one przebudowę nawierzchni jezdni na długości 1,6922 km, chodników, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej ulicy Dąbrowskiego i Podkarpackiej na odcinku drogi krajowej Nr 9 od Al. Powstańców Warszawy do granicy miasta w Rzeszowie. Powierzchnia terenu zajmowanego pod budowę inwestycji wynosiła ponad 25. 000 m2. Poszerzono istniejącą jezdnię, dobudowano drogę zbiorczą po stronie zachodniej oraz chodniki i ścieżki rowerowe. Przeprowadzono całkowitą wymianę warstw konstrukcyjnych jezdni. Na szerokości przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, celem ułatwienia korzystania z nich obniżono krawężniki do wysokości od 0-2 cm. Dla komunikacji autobusowej przewidziano zatoki autobusowe. Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego poprawiła dojazd do Rzeszowa od strony Krosna i Boguchwały.

Galeria zdjęć