Realizacja zadania obejmuje wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP), jako jednego spójnego systemu, integrującego w mieście działanie następujących podsystemów: 

- data podpisania umowy z wykonawcą: czerwiec 2013 r.

Jednostki odpowiadające za realizację zadania: Biuro Obsługi Telefonicznej i Informatycznej Urzędu Miasta Rzeszowa, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

 

System Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD)

SOSRD jest elementem mającym znaczący wpływ na usprawnienie w poruszaniu się po mieście. Składa się z następujących elementów: 

- Systemu sterowania sygnalizacją świetlną, pozwalający na utrzymywanie płynności ruchu i skrócenie do minimum czasu oczekiwania na skrzyżowaniach,

- Systemu priorytetowania pojazdów komunikacji zbiorowej, przydzielający w pierwszej kolejności prawo przejazdu środkom komunikacji publicznej,

- Systemu informacji dla kierowców wykorzystujący znaki zmiennej treści pozwoli na szybkie informowanie o utrudnieniach, zmianach w organizacji ruchu czy zalecanych objazdach.

 

System Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP)

SZTP umożliwi identyfikację lokalizacji pojazdów, zliczanie liczby pasażerów oraz kontrolę standardów jakościowych obsługi pasażerów przez operatorów, co  z kolei pozwoli reagować na bieżące potrzeby komunikacji publicznej w Rzeszowie m.in. w zakresie rozkładu jazdy, przebudowy układu drogowego, weryfikacji algorytmów sterowania itp. 

 

System Informacji Pasażerskiej (E-INFO)

System, którego celem będzie sprawne dotarcie z informacją dla pasażerów transportu publicznego. Tablice informacyjne zamontowane na przystankach autobusowych będą wyświetlać m.in. czas pozostający do przyjazdu autobusu danej linii.

 

System Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET)

system biletu elektronicznego komunikacji miejskiej – karta elektroniczna.

 

Platforma Teleinformatyczna

W celu zintegrowania planowanych do realizacji systemów SOSRD, SZTP, E-info i E- bilet wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym zaprojektowana i wdrożona zostanie Platforma Teleinformatyczna, która stanowiła będzie radiowy kanał do transmisji danych.

     Powyższe elementy przyczynią się  do skrócenia czasu przejazdu pojazdów i zwiększenia liczby pasażerów transportu zbiorowego oraz  usprawnienia poruszania się po mieście i zwiększeniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.